Sóng điện từ được hình thành do quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. Điện từ trường biến thiên đó có

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Sóng điện từ được hình thành do quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. Điện từ trường biến thiên đó có

  • A Điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn cùng tần số.
  • B Điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn ngược pha.
  • C Điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn cùng pha
  • D Điện trường và từ trường tồn tại độc lập với nhau

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu