Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về việc sử dụng các loại sóng vô tuyến?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về việc sử dụng các loại sóng vô tuyến?

  • A Sóng cực ngắn bị tầng điện li phản xạ mạnh nhất.
  • B Sóng dài bị nước hấp thụ mạnh nhất.
  • C Sóng trung và sóng ngắn bị tầng điện li phản xạ vào ban đêm.
  • D Sóng có bước sóng càng lớn thì năng lượng càng bé.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu