Khi chiếu tia sáng từ không khí đến mặt nước thì:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi chiếu tia sáng từ không khí đến mặt nước thì:

  • A Chỉ có hiện tượng khúc xạ
  • B không có hiện tượng phản xạ và khúc xạ
  • C đồng thời có hiện tượng phản xạ và khúc xạ
  • D Chỉ có hiện tượng phản xạ

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu