Khi ánh sáng từ nước chiết suất n = 4/3 sang không khí góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi ánh sáng từ nước chiết suất n = 4/3 sang không khí góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là:

  • A [tex] i_{gh} = 62^o 44’[/tex]
  • B [tex] i_{gh} = 38^o 26’[/tex]
  • C [tex] i_{gh} = 48^o 35’[/tex]
  • D [tex] i_{gh} = 41^o 48’[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu