Phương trình nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc góc và thời gian t trong chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn quay quanh một trục cố định?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phương trình nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc góc và thời gian t trong chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn quay quanh một trục cố định?

  • A [tex]\omega = - 2 + 0,5.t[/tex]
  • B [tex]\omega = 2 + 0,5.t^2 [/tex]
  • C [tex]\omega = - 2 - 0,5.t[/tex]
  • D [tex]\omega = 2 - 0,5.t[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu