Một cánh quạt có momen quán tính là [tex]0.2kg.m^2 [/tex] , được tăng tốc từ trạng thái nghỉ đến tốc độ góc 100(rad/s) . Hỏi phải thực hiện một công là bao nhiêu ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một cánh quạt có momen quán tính là [tex]0.2kg.m^2 [/tex] , được tăng tốc từ trạng thái nghỉ đến tốc độ góc 100(rad/s) . Hỏi phải thực hiện một công là bao nhiêu ?

  • A 1000J
  • B 10J
  • C 20J
  • D 2000J

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu