Một bánh xe có đường kính 4m quay với gia tốc góc không đổi [tex]4({{rad} \over {s^2 }})[/tex] , t_o = o là lúc bánh xe bắt đầu quay. Gia tốc tiếp tuyến của điểm P trên vành bánh xe là :

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe có đường kính 4m quay với gia tốc góc không đổi [tex]4({{rad} \over {s^2 }})[/tex] , t_o = o là lúc bánh xe bắt đầu quay. Gia tốc tiếp tuyến của điểm P trên vành bánh xe là :

  • A [tex]4({m \over {s^2 }})[/tex]
  • B [tex]12({m \over {s^2 }})[/tex]
  • C [tex]16({m \over {s^2 }})[/tex]
  • D [tex]8({m \over {s^2 }})[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu