Một bánh đà đồng chất hình trụ khối lượng 20kg quay đều quanh trục với động năng quay 125J. Tốc độ cuả 1 điểm trên vành trục là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh đà đồng chất hình trụ khối lượng 20kg quay đều quanh trục với động năng quay 125J. Tốc độ cuả 1 điểm trên vành trục là

  • A 7,5m/s
  • B [tex]\sqrt{2}.5[/tex] m/s
  • C 5m/s
  • D 2,5m/s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu