Một bánh xe có mômen quán tính đối với trục quay cố định là 12kg.m2 quay đều với tốc độ 30 (vòng/phút). Động năng của bánh xe là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe có mômen quán tính đối với trục quay cố định là 12kg.m2 quay đều với tốc độ 30 (vòng/phút). Động năng của bánh xe là:

  • A E_d = 236,8(J)
  • B E_d = 360(J)
  • C E_d = 180(J)
  • D E_d = 59,20(J)

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu