Một đĩa mỏng, phẳng, đồng chất có thể quay được xung quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào đĩa một mômen lực 960Nm không đổi, đĩa chuyển động quay quanh trục với gia tốc góc [tex]\beta = 3({{rad} \over {s^2 }})[/tex] . Mômen quán tính của đĩa đối với trục quay đó là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một đĩa mỏng, phẳng, đồng chất có thể quay được xung quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào đĩa một mômen lực 960Nm không đổi, đĩa chuyển động quay quanh trục với gia tốc góc [tex]\beta = 3({{rad} \over {s^2 }})[/tex] . Mômen quán tính của đĩa đối với trục quay đó là

  • A [tex]240(kg.m^2 )[/tex]
  • B [tex]320 (kg.m^2 )[/tex]
  • C [tex]180(kg.m^2 )[/tex]
  • D [tex]160(kg.m^2 )[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu