Một vật đang quay quanh trục với tốc độ góc [tex]\omega = 5({{rad} \over s})[/tex] . Bỏ qua sức cản không khí. Nếu bỗng nhiên mô men lực tác dụng lên nó mất đi thì:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vật đang quay quanh trục với tốc độ góc [tex]\omega = 5({{rad} \over s})[/tex] . Bỏ qua sức cản không khí. Nếu bỗng nhiên mô men lực tác dụng lên nó mất đi thì:

  • A Vật đổi chiều quay
  • B Vật dừng lại ngay.
  • C Vật quay đều với tốc độ góc [tex]\omega[/tex] = 5 rad/s
  • D Vật quay chậm dần rồi dừng lại.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu