Một vật rắn quay quanh một trục cố định xuyên qua vật với phương trình toạ độ góc : \varphi = 1,5 + 0,5t . Một điểm trên vật và cách trục quay khoảng r = 4 cm thì có tốc độ dài bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vật rắn quay quanh một trục cố định xuyên qua vật với phương trình toạ độ góc : \varphi = 1,5 + 0,5t . Một điểm trên vật và cách trục quay khoảng r = 4 cm thì có tốc độ dài bằng

  • A 6 cm/s
  • B 4 cm/s
  • C 8 cm/s
  • D 2 cm/s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu