Một vật rắn quay quanh một trục cố định xuyên qua vật. Góc quay \varphi của vật rắn biến thiên theo thời gian t theo phương trình : [tex]\varphi = 2 + 2t + t^2 [/tex] . Một điểm trên vật rắn và cách trục quay khoảng r = 10 cm thì có tốc độ dài bằng bao nhiêu vào thời điểm t = 1 s ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vật rắn quay quanh một trục cố định xuyên qua vật. Góc quay \varphi của vật rắn biến thiên theo thời gian t theo phương trình : [tex]\varphi = 2 + 2t + t^2 [/tex] . Một điểm trên vật rắn và cách trục quay khoảng r = 10 cm thì có tốc độ dài bằng bao nhiêu vào thời điểm t = 1 s ?

  • A 40 m/s
  • B 0,4 m/s
  • C 50 m/s
  • D 0,5 m/s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu