Một chiếc đồng hồ có các kim quay đều quanh một trục. Gọi [tex]\omega _h ,\omega _m ,\omega _s [/tex] lần lượt là tốc độ góc của kim giờ, kim phút và kim giây. Khi đồng hồ chạy đúng thì

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một chiếc đồng hồ có các kim quay đều quanh một trục. Gọi [tex]\omega _h ,\omega _m ,\omega _s [/tex] lần lượt là tốc độ góc của kim giờ, kim phút và kim giây. Khi đồng hồ chạy đúng thì

  • A [tex]\omega _h = {1 \over {60}}\omega _m = {1 \over {3600}}\omega _s [/tex] .
  • B [tex]\omega _h = {1 \over {12}}\omega _m = {1 \over {60}}\omega _s [/tex] .
  • C [tex]\omega _h = {1 \over {24}}\omega _m = {1 \over {3600}}\omega _s [/tex] .
  • D [tex]\omega _h = {1 \over {12}}\omega _m = {1 \over {720}}\omega _s [/tex] .

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu