Một chiếc đồng hồ có các kim quay đều quanh một trục và kim giờ dài bằng 3/5 kim giây. Khi đồng hồ chạy đúng thì tốc độ dài v­_h của đầu mút kim giờ như thế nào với tốc độ dài v_s của đầu mút kim giây ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một chiếc đồng hồ có các kim quay đều quanh một trục và kim giờ dài bằng 3/5 kim giây. Khi đồng hồ chạy đúng thì tốc độ dài v­_h của đầu mút kim giờ như thế nào với tốc độ dài v_s của đầu mút kim giây ?

  • A v_h = { \over 720}v_s .
  • B v_h = {3 \over 5}v_s .
  • C v_h = {1 \over 1200}v_s .
  • D v_h = {1 \over 600}v_s .

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu