Một quả cầu đặc, đồng chất, khối lượng 1 kg, bán kính 10 cm. Quả cầu có trục quay cố định [tex]\Delta[/tex] đi qua tâm. Quả cầu đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 0,1 Nm. Tính quãng đường mà một điểm ở trên quả cầu và ở xa trục quay của quả cầu nhất đi được sau 2 s kể từ lúc quả cầu bắt đầu quay.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một quả cầu đặc, đồng chất, khối lượng 1 kg, bán kính 10 cm. Quả cầu có trục quay cố định [tex]\Delta[/tex] đi qua tâm. Quả cầu đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 0,1 Nm. Tính quãng đường mà một điểm ở trên quả cầu và ở xa trục quay của quả cầu nhất đi được sau 2 s kể từ lúc quả cầu bắt đầu quay.

  • A 500 cm.
  • B 50 cm.
  • C 200 cm.
  • D 250 cm.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu