Một vật rắn đang quay xung quanh một trục cố định đi qua vật, một điểm xác định trên vật rắn ở cách trục quay khoảng r \not= 0 có độ lớn vận tốc dài là một hằng số. Tính chất chuyển động của vật rắn đó là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vật rắn đang quay xung quanh một trục cố định đi qua vật, một điểm xác định trên vật rắn ở cách trục quay khoảng r \not= 0 có độ lớn vận tốc dài là một hằng số. Tính chất chuyển động của vật rắn đó là

  • A quay chậm dần.
  • B quay đều.
  • C quay nhanh dần.
  • D quay biến đổi đều.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu