Khi một vật rắn quay đều quanh một trục cố định đi qua vật thì một điểm xác định trên vật ở cách trục quay khoảng r \not= 0 có

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi một vật rắn quay đều quanh một trục cố định đi qua vật thì một điểm xác định trên vật ở cách trục quay khoảng r \not= 0 có

  • A độ lớn vận tốc dài biến đổi
  • B độ lớn vận tốc góc biến đổi.
  • C vectơ vận tốc dài biến đổi.
  • D vectơ vận tốc dài không đổi.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu