Khi vật rắn quay đều quanh một trục cố định với tốc độ góc [tex]\omega[/tex] ( [tex]\omega[/tex] = hằng số) thì một điểm trên vật rắn cách trục quay một khoảng r có tốc độ dài là v. Gia tốc góc \gamma của vật rắn là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi vật rắn quay đều quanh một trục cố định với tốc độ góc [tex]\omega[/tex] ( [tex]\omega[/tex] = hằng số) thì một điểm trên vật rắn cách trục quay một khoảng r có tốc độ dài là v. Gia tốc góc \gamma của vật rắn là

  • A [tex]\gamma = \omega ^2 r[/tex]
  • B \gamma = 0 .
  • C [tex]\gamma = {{v^2 } \over r}[/tex] .
  • D [tex]\gamma = \omega . r[/tex] .

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu