Thanh đồng chất, tiết diện đều, khối lượng m­, chiều dài l và tiết diện của thanh là nhỏ so với chiều dài của nó. Momen quán tính của thanh đối với trục quay đi qua trung điểm của thanh và vuông góc với thanh là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Thanh đồng chất, tiết diện đều, khối lượng m­, chiều dài l và tiết diện của thanh là nhỏ so với chiều dài của nó. Momen quán tính của thanh đối với trục quay đi qua trung điểm của thanh và vuông góc với thanh là

  • A [tex]I = {1 \over {12}}ml^2 [/tex] .
  • B [tex]I = 1 ml^2 [/tex] .
  • C [tex]I = {2 \over {3}}ml^2 [/tex] .
  • D [tex]I = {1 \over {2}}ml^2 [/tex] .

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu