Đĩa tròn mỏng đồng chất có khối lượng m và bán kính R. Momen quán tính của đĩa tròn đối với trục quay đi qua tâm đĩa tròn và vuông góc với mặt phẳng đĩa tròn là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Đĩa tròn mỏng đồng chất có khối lượng m và bán kính R. Momen quán tính của đĩa tròn đối với trục quay đi qua tâm đĩa tròn và vuông góc với mặt phẳng đĩa tròn là

  • A [tex]I = {2 \over 5}mR^2 [/tex] .
  • B [tex]I = {1 \over 12}mR^2 [/tex] .
  • C [tex]I = {1 \over 2}mR^2 [/tex] .
  • D [tex]I = {1 \over 3}mR^2 [/tex] .

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu