Quả cầu đặc đồng chất có khối lượng m và bán kính R. Momen quán tính quả cầu đối với trục quay đi qua tâm quả cầu là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Quả cầu đặc đồng chất có khối lượng m và bán kính R. Momen quán tính quả cầu đối với trục quay đi qua tâm quả cầu là

  • A [tex]I = {2\over 5}mR^2 [/tex] .
  • B [tex]I = {1 \over 3}mR^2 [/tex] .
  • C [tex]I = 1 mR^2 [/tex] .
  • D [tex]I = {1 \over 12}mR^2 [/tex] .

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu