Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm tụ điện điện dung C = 90 pF, và cuộn dây có hệ số tự cảm L = 14,4µH. Các dây nối có điện trở không đáng kể. Máy thu có thể thu được sóng có tần số:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm tụ điện điện dung C = 90 pF, và cuộn dây có hệ số tự cảm L = 14,4µH. Các dây nối có điện trở không đáng kể. Máy thu có thể thu được sóng có tần số:

  • A [tex]{\rm{39}},{\rm{25}}.{\rm{1}}{0^{\rm{3}}}{\rm{Hz}}[/tex]
  • B [tex]{\rm{174}}.{\rm{1}}{0^{\rm{6}}}{\rm{Hz}}[/tex]
  • C [tex]{\rm{4}},{\rm{42}}.{\rm{1}}{0^{\rm{6}}}{\rm{Hz}}[/tex]
  • D [tex]{\rm{1}}{0^{\rm{3}}}{\rm{Hz}}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu