Một máy thu vô tuyến điện có mạch dao động gồm cuộn cảm L = 5µH và tụđiện C = 2000 pF. Bước sóng của sóng vô tuyến mà máy thu được:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một máy thu vô tuyến điện có mạch dao động gồm cuộn cảm L = 5µH và tụđiện C = 2000 pF. Bước sóng của sóng vô tuyến mà máy thu được:

  • A 18,84 m
  • B 5957,7 m
  • C 188,4 m
  • D [tex]{\rm{18,84}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{\rm{4}}}{\rm{ m}}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu