Mạch dao động của máy thu vô tuyến có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,5µH đến 10µH và tụ điện với điện dung biến thiên từ 10pF đến 50 pF. Máy thu có thể bắt được các sóng vô tuyến trong dải sóng:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động của máy thu vô tuyến có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,5µH đến 10µH và tụ điện với điện dung biến thiên từ 10pF đến 50 pF. Máy thu có thể bắt được các sóng vô tuyến trong dải sóng:

  • A {\rm{421}},{\rm{3m}} \le \lambda \le {\rm{1332m}}
  • B {\rm{4}},{\rm{2m}} \le \lambda \le {\rm{42}},{\rm{15m}}
  • C {\rm{4}},{\rm{2m}} \le \lambda \le {\rm{13}},{\rm{32m}}
  • D {\rm{4}},{\rm{2m}} \le \lambda \le {\rm{133}},{\rm{2m}}

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu