Khi mắc tụ C 1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng 60m; khi mắc tụ có điện dung C 2 với cuộn L thì mạch thu được bước sóng 80m. Khi mắc song song C 1 và C 2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi mắc tụ C 1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng 60m; khi mắc tụ có điện dung C 2 với cuộn L thì mạch thu được bước sóng 80m. Khi mắc song song C 1 và C 2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là

  • A 100 m
  • B 140 m
  • C 48 m
  • D 70 m

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu