Mạch dao động của máy thu vô tuyến điện có cuộn cảm L = 25µH. Để thu được sóng vô tuyến có bước sóng 100m thì điện dung của tụ điện có giá tri là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động của máy thu vô tuyến điện có cuộn cảm L = 25µH. Để thu được sóng vô tuyến có bước sóng 100m thì điện dung của tụ điện có giá tri là:

  • A 1,126pF
  • B 112,6pF
  • C [tex]{\rm{1}},{\rm{126}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{1}}0}}{\rm{F}}[/tex]
  • D 1,126nF

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu