Tác dụng một mụmen lực M = 0,16 Nm lờn một chất điểm chuyển động trên một đường tròn làm chất điểm chuyển động với gia tốc góc không đổi g = 1,25rad/s2. Bán kính đường tròn là 20cm thì khối lượng của chất điểm là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Tác dụng một mụmen lực M = 0,16 Nm lờn một chất điểm chuyển động trên một đường tròn làm chất điểm chuyển động với gia tốc góc không đổi g = 1,25rad/s2. Bán kính đường tròn là 20cm thì khối lượng của chất điểm là

  • A . m = 0,8kg
  • B m = 3,2kg
  • C m = 6,4 kg
  • D m = 1,6kg

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu