Một cánh quạt của một động cơ điện có tốc độ góc không đổi là [tex]\omega[/tex] = 47rad/s, đường kính 20cm. Tốc độ dài của một điểm ở đầu cánh bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một cánh quạt của một động cơ điện có tốc độ góc không đổi là [tex]\omega[/tex] = 47rad/s, đường kính 20cm. Tốc độ dài của một điểm ở đầu cánh bằng

  • A . 4,7 m/s
  • B 18,8m/s
  • C 188 m/s
  • D 47m/s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu