Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng 4/5 chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số giữa tốc độ dài của đầu kim phút và đầu kim giờ là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng 4/5 chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số giữa tốc độ dài của đầu kim phút và đầu kim giờ là

  • A 5
  • B 1/15
  • C 15
  • D 1/5

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu