Một bánh xe quay đều quanh một trục cố định với tốc độ 2400 vòng/min. Tốc độ góc của bánh xe này là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe quay đều quanh một trục cố định với tốc độ 2400 vòng/min. Tốc độ góc của bánh xe này là

  • A 1600 [tex]\pi [/tex] rad/s
  • B 80 [tex]\pi [/tex] rad/s
  • C 160 [tex]\pi [/tex] rad/s
  • D 40 [tex]\pi [/tex] rad/s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu