Một bánh xe quay đều quanh trục quay cố định với tốc độ 2400 vòng/min. Trong thời gian 1,5s bánh xe quay được một góc bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe quay đều quanh trục quay cố định với tốc độ 2400 vòng/min. Trong thời gian 1,5s bánh xe quay được một góc bằng

  • A 360 [tex]\pi [/tex] rad
  • B 160 [tex]\pi [/tex] rad
  • C 240 [tex]\pi [/tex] rad
  • D 120 [tex]\pi [/tex] rad

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu