Một bánh xe quay nhanh dần đều với tốc độ góc 2rad/s, nó đạt tốc độ góc 10rad/s sau 2s. Gia tốc góc của bánh xe là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe quay nhanh dần đều với tốc độ góc 2rad/s, nó đạt tốc độ góc 10rad/s sau 2s. Gia tốc góc của bánh xe là

  • A [tex]12 rad/s^2[/tex]
  • B [tex]4 rad/s^2[/tex]
  • C [tex]5,0 rad/s^2[/tex]
  • D [tex]8 rad/s^2[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu