Một bánh xe quay nhanh dần đều tốc độ góc 2rad/s, nó đạt tốc độ góc 10rad/s sau 2s. Góc mà bánh xe quay được trong thời gian đó là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe quay nhanh dần đều tốc độ góc 2rad/s, nó đạt tốc độ góc 10rad/s sau 2s. Góc mà bánh xe quay được trong thời gian đó là

  • A 12 rad
  • B 6 rad
  • C 4 rad
  • D 10 rad

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu