Chọn câu Sai. Đại lượng vật lí có thể tính bằng kg.m2/s2

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu Sai. Đại lượng vật lí có thể tính bằng kg.m2/s2

  • A Động năng
  • B Momen quán tính
  • C Công
  • D Momen lực

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu