Đại lượng vật lý có đơn vị là kg.m2/s:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Đại lượng vật lý có đơn vị là kg.m2/s:

  • A Momen lực
  • B Momen quay.
  • C Momen động lượng
  • D Momen quán tính

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu