Một ròng rọc có bán kính 10cm, mômen quán tính đối với trục là I = 0,02kg.m2. Ban đầu ròng rọc đứng yên, tác dụng vào ròng rọc một lực không đổi F = 3N tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Sau khi vật chịu tác dụng lực được 4s thì tốc độ góc của nó là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một ròng rọc có bán kính 10cm, mômen quán tính đối với trục là I = 0,02kg.m2. Ban đầu ròng rọc đứng yên, tác dụng vào ròng rọc một lực không đổi F = 3N tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Sau khi vật chịu tác dụng lực được 4s thì tốc độ góc của nó là

  • A 20rad/s
  • B 30 rad/s
  • C 60 rad/s
  • D 40 rad/s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu