Một đĩa tròn đồng chất có bán kính 20 cm, khối lượng 1 kg quay đều trong mặt phẳng ngang với tốc độ 60 vòng/ phút quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm đĩa. Tính momen động lượng của đĩa đối với trục quay đó.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một đĩa tròn đồng chất có bán kính 20 cm, khối lượng 1 kg quay đều trong mặt phẳng ngang với tốc độ 60 vòng/ phút quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm đĩa. Tính momen động lượng của đĩa đối với trục quay đó.

  • A [tex]0,13kg.m^2/s[/tex]
  • B [tex]3,14 kg.m^2/s[/tex]
  • C [tex]15 kg.m^2/s[/tex]
  • D [tex]30 kg.m^2/s[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu