Sóng điện từ có bản chất là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Sóng điện từ có bản chất là

  • A Sự biến thiên của điện trường và từ trường
  • B Sự lan truyền điện trường và từ trường trong không gian
  • C Sự biến thiên của điện trường và từ trường trng môi trường vật chất
  • D Cả a, b, c

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu