Sóng dài truyền trong môi trường nào là tốt nhất

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Sóng dài truyền trong môi trường nào là tốt nhất

  • A Như nhau với mọi môi trường
  • B Rắn
  • C Nước
  • D Không khí

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu