Điều kiện để một đài có thể thu được sóng điện từ phá ra từ một đài phát là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Điều kiện để một đài có thể thu được sóng điện từ phá ra từ một đài phát là:

  • A Tần số của đài thu bằng tần số của đài phát và biên độ sóng của đài thu bằng biên độ sóng của đài phát
  • B Biên độ sóng của đài thu bằng biên độ sóng của đài phát
  • C Dao động của đài phát giống dao động của đài thu
  • D Tần số của đài thu bằng tần số của đài phát

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu