Để thực hiện các thông tin vô tuyến, người ta sử dụng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Để thực hiện các thông tin vô tuyến, người ta sử dụng

  • A Ban đêm sóng trung truyền đi xa hơn ban ngày.
  • B Sóng cực ngắn có năng lượng lớn nhất nên có thể truyền đi xa được trên mặt đất.
  • C Sóng cực ngắn vì nó không bị tầng điện ly phản xạ hoặc hấp thụ và có khả năng truyền đi xa theo đường thẳng
  • D Sóng ngắn vì sóng ngắn bị tầng điện ly và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có khả năng truyền đi xa.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu