Nguyên tắc thu sóng điện từ:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nguyên tắc thu sóng điện từ:

  • A Mắc phối hợp mạch dao động với một ăngten.
  • B Mỗi máy thu đều phải có ăngten để thu sóng.
  • C Máy hạ thế và ăng ten.
  • D Mắc phối hợp một máy phát dao động điều hòa với một ăngten.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu