Sóng có khả năng phản xạ ở tần điện ly là những sóng sau:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Sóng có khả năng phản xạ ở tần điện ly là những sóng sau:

  • A Sóng trung và sóng ngắn.
  • B Sóng dài, sóng trung và sóng ngắn.
  • C Sóng dài và sóng ngắn.
  • D Sóng dài và sóng trung.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu