Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về loại sóng vô tuyến?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về loại sóng vô tuyến?

  • A Sóng vô tuyến không bị phản xạ bởi tầng điện li
  • B Sóng dài chủ yếu được dùng để thông tin dưới nước.
  • C Sóng vô tuyến là sóng dọc
  • D Sóng cực ngắn có năng lượng cực lớn

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu