Để thực hiện thông tin dưới nước, người ta thường sử dụng chủ yếu

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Để thực hiện thông tin dưới nước, người ta thường sử dụng chủ yếu

  • A Sóng cực ngắn hoặc sóng ngắn hoặc sóng trung vì chúng có năng lượng bé.
  • B Sóng dài ít bị nước hấp thụ.
  • C Sóng trung vì sóng trung cũng có khả năng truyền đi xa nhất là ban đêm.
  • D Sóng dài vì sóng dài có bước sóng lớn nhất

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu