Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 40pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,25mH. Tại thời điểm ban đầu cường độ dòng điện qua mạch có giá trị cực đại là I0 = 50mA. Biểu thức của điện tích trên tụ là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 40pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,25mH. Tại thời điểm ban đầu cường độ dòng điện qua mạch có giá trị cực đại là I0 = 50mA. Biểu thức của điện tích trên tụ là

  • A [tex]q = {5.10^{ - 10}}\sin \left( {{{10}^7}t} \right)\left( C \right)[/tex]
  • B [tex]q = {5.10^{ - 9}}\sin \left( {{{10}^7}t} \right)\left( C \right)[/tex]
  • C [tex]q = {5.10^{ - 10}}\sin ({10^7}t + {\pi \over 2})\left( C \right)[/tex]
  • D [tex]q = {5.10^{ - 9}}\sin ({10^7}t + {\pi \over 2})\left( C \right)[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu