Khung dao động LC (L không đổi). Khi mắc tụ C1 = 18µF thì tần số dao động riêng của khung là fo. Khi mắc tụ C2 thì tần số dao động riêng của khung là f = 2fo. Tụ C2 có giá trị bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khung dao động LC (L không đổi). Khi mắc tụ C1 = 18µF thì tần số dao động riêng của khung là fo. Khi mắc tụ C2 thì tần số dao động riêng của khung là f = 2fo. Tụ C2 có giá trị bằng

  • A {C_2} = 4,5\mu F
  • B {C_2} = 36\mu F.
  • C {C_2} = 4\mu F
  • D {C_2} = 9\mu F

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu