Trong mạch dao động LC điện tích dao động theo phương trình [tex]q = {5.10^{ - 7}}\sin \left( {100\pi t{\rm{ }} + {\pi \over 2}} \right)\left( C \right)[/tex] . Khi đó năng lượng từ trường trong mạch biến thiên điều hoà với chu kì là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong mạch dao động LC điện tích dao động theo phương trình [tex]q = {5.10^{ - 7}}\sin \left( {100\pi t{\rm{ }} + {\pi \over 2}} \right)\left( C \right)[/tex] . Khi đó năng lượng từ trường trong mạch biến thiên điều hoà với chu kì là

  • A {T_0} = 50s
  • B {T_0} = 100{\rm{s}}
  • C {T_0} = 0,01s
  • D {T_0} = 0,02s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu