Một mạch dao động LC gồm cuộn dây có L = 0,2mH và tụ có C thay đổi từ 50pF đến 450pF. Mạch dao động trên hoạt động thích hợp trong dải sóng giữa hai bước sóng từ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động LC gồm cuộn dây có L = 0,2mH và tụ có C thay đổi từ 50pF đến 450pF. Mạch dao động trên hoạt động thích hợp trong dải sóng giữa hai bước sóng từ

  • A 200m đến 824m.
  • B 176m đến 625m.
  • C 168m đến 600m.
  • D [tex]\lambda = {c \over f} = 2\pi c\sqrt {LC} = 188 \to 565m.[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu